Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacjiAby skutecznie złożyć reklamację należy:1. Przygotować formularz reklamacji, zawierający następujące informacje:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail lub adres do korespondencji
  • numer telefonu
  • kod reklamowanego produktu
  • przyczynę reklamacji (rodzaj wady produktu)
  • datę zakupu
  • datę wystąpienia wady
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
2. Przygotować do wysyłki produkt (pełny komplet, ze wszystkimi zakupionymi elementami) oraz kopię faktury zakupu. W przypadku chęci skorzystania z darmowego zwrotu należy skontaktować się z obsługą Klienta w celu ustalenia sposobu i terminu odbioru zwracanego zamówienia.3. Odesłać reklamowany produkt, wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem, na adres:  Modime.pl, 44-200 Rybnik, ul. Wyzwolenia 454. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak naszego ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.Więcej na temat reklamacji oraz jej rozpatrywania znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu (pkt. 6 i 7).Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy poniżej. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWYOdstąpienie od umowy bez podania przyczynyJa  ......................................................................  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:......................................................................................................................................................................................................................................................................................Numer zamówienia: ..................................................................Data zawarcia umowy: ..................................................................Data odbioru: ..................................................................Imię i nazwisko: ..................................................................Adres: ..............................................................................................................................................Numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaty:...........................................................................................................................................Data i podpis: ............................................................................ (podpis - jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Więcej na temat odstąpienia od umowy oraz kosztów zwrotu znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu (pkt. 8).